Dominika Janicka jest architektką, projektantką
i badaczką. Tworzy idee, przestrzenie oraz obiekty. Realizuje wystawy, książki
i filmy. 

instagram   culture.pl