Pawilon Gastronomiczny „Centrala Rybna” jest zlokalizowany na plaży w Sopocie przy zejściu nr 17. Głównym założeniem projektowym było jak najbardziej harmonijne wpisania brył w zastany krajobraz nadmorski. Zdecydowano się na bardzo prostą bryłę oraz użycie naturalnych materiałów – drewno, szkło oraz kamień. Starano zapewnić możliwie najlepszy widok z restauracji – dlatego zdecydowano się na panoramiczny taras oraz salę.

Moodboard materiałowy
Schematy funkcjonalne

zespół: Anna Jankowska, Dominika Janicka, Jacek Józekowski miejsce/data: Sopot 2016 inwestor: prywatny