Fair Building to projekt badawczy poruszając kwestie etyczne związane z rolą najmniej docenianego uczestnika procesu architektonicznego — robotnika budowlanego. Złe warunki pracy, brak szacunku dla pracowników i wypadki na placu budowy są zmorą branży, lecz pod presją terminów, budżetów i społecznego zapotrzebowania na nową architekturę często się je bagatelizuje. Projekt stawia pytanie: dlaczego budynki nie mają znaku „fair trade”?

▬ Fair Building reprezentował Polskę na 15. Biennale Architektury w Wenecji, gdzie krytycy The New York Times uznali go jeden z najlepszych na wydarzeniu.

▬ W 2017 projekt miał kolejne odsłony w Instytucie Dizajnu w Kielcach i Centrum Designu w Gdyni oraz był prezentowany na konferencji w Muzeum Dizajnu i Architektury w Lubljanie.

▬ W 2020 projekt został zaproszony do wystawy Living the City, która miała miejsce na byłym, berlińskim lotnisku Tempelhof.

Biennale Architektury w Wenecji, 2016
Centrum Designu w Gdynia, 2017

Research

Wywiady do projektu odbywały się w latach 2015 – 2016 oraz zostały uzupełnione w 2020 roku. Udało się odwiedzić 34 budowy w 8 polskich miastach a w projekcie wzięło udział 124  pracowników budowlanych z różnych specjalności.

Efekty zostały przedstawiane za pomocą diagramów pokazujących skalę nadużyć oraz filmów, gdzie narratorami są robotnicy. 

kuratorki projektu: Dominika Janicka, Olga Grabiwoda
architektura wystawy: Dominika Janicka
komunikacja wizualna: Dorota Wąsik

„Kino Warszawa i inne obiekty, które zostały biedronkami”
Muzeum Miasta Gdyni 2019
kuratorzy lokalni
: Agnieszka Drączkowska, Michał Miegoń

„Kino Pomorzanin, które prawie zostało biedronką”
Bydgoszcz 2020
kuratorzy lokalni
: Agnieszka Drączkowska, Marcin Pietras

zdjęcia: Yassen Hristov, Bogna Kociumbas