idea/research + aranżacja wystawy

„Obiekty” to projekt badający wpływ transformacji ustrojowej na architekturę obiektów rozrywkowych. Zapoczątkowała go ekspozycja w kieleckim Instytucie Dizajny mówiąca o kawiarni Biruta, która przerodziła się w cykl wystaw.
Kolejna odsłony miały miejsce w Gdyni (Kino Warszawa i inne obiekty, które zostały biedronkami) i Bydgoszczy (Kino Pomorzanin, które prawie zostało biedronką).

Podsumowaniem projektu jest książka „Obiekty, które zostały biedronkami”

Idea

Kiedyś ważne punkty na kulturalno-rozrywkowej mapie miast: klubokawiarnie, kina i restauracje. Miejsca, w których należało bywać, zachwycające oryginalną jak na tamte lata architekturą: kielecka kawiarnia Biruta, opolska restauracja Adria czy warszawskie kino Femina. W PRL były wyjątkowymi miejscami, obecnie łączy je wspólny los – wszystkie zostały przekształcone w dyskonty.

W trakcie poszukiwań do wystawy znalazłyśmy 30 obiektów o podobnych historiach. Czy możemy już mówić o zjawisku? Na potrzeby wystawy uknułyśmy pojęcie „birutyzacji”. Pochodzi ono od nazwy kieleckiej kawiarni Biruta, która przeszła najbardziej spektakularną przemianę.

→ Wystawa „Kawiarnia Biruta i inne obiekty, które zostały biedronkami”

Galeria Instytutu Dizajnu została zmieniona w swoisty „dyskont lab”, w którym losy Biruty można prześledzić na tle dynamicznie zmieniającej się historii Polski. Zwiedzający mogli dosłownie zajrzeć do wnętrza dawnej kawiarni, wkładając głowę do makiety obiektu oraz używając okularów 3D. Na ekspozytorach w formie kawiarnianych stołów została przedstawiona historia obiektu.

Schemat wystawy

Wystawa „Kino Warszawa i inne obiekty, które zostały biedronkami”

Ekspozycja przedstawia losy gdyńskiego kina „Warszawa”, które kiedyś gościło min. Polski Festiwal Filmów Fabularnów. Podobnie jak kawiarnia Biruta, w nowej rzeczywistości ustrojowej zostało dyskontem. Wystawa jest skonstruowana analogicznie do kieleckiej odsłony, ale ekspozytory przybrały formę kinowych foteli.

Wystawa „Kino Warszawa i inne obiekty, które zostały biedronkami”
+ „Kino Pomorzanin, które prawie zostało biedronką”

Bydgoska odsłona wystawy „Kino Warszawa i inne obiekty, które zostały biedronkami” wraz z nową cześcią opowiadającą losy kina Pomorzanin, które prawie zostało dyskontem.

kuratorki projektu: Dominika Janicka, Olga Grabiwoda
architektura wystawy: Dominika Janicka
komunikacja wizualna: Dorota Wąsik

„Kino Warszawa i inne obiekty, które zostały biedronkami”
Muzeum Miasta Gdyni 2019
kuratorzy lokalni
: Agnieszka Drączkowska, Michał Miegoń

„Kino Pomorzanin, które prawie zostało biedronką”
Bydgoszcz 2020
kuratorzy lokalni
: Agnieszka Drączkowska, Marcin Pietras

zdjęcia: Yassen Hristov, Bogna Kociumbas